Reforma interior primària
SEK International School Catalunya

Any 2018

Reforma de la planta de les aules de 1er i 2on de primària per una transformació de l’espai i millora dels revestiments interiors.Es modifica la distribució i es potencia el concepte de “tot és escola” amb l’eliminació d’algunes divisòries i portes de les aules.  És un sol espai diàfan i es generen racons mitjançant la col·locació de mampares de vidre o algun envà de guix laminat.

Disposar d’un sòl espai obert i estar treballant amb quatre grups classe de primer de primària i quatre grups més de segon equival a tenir una bona acústica.  És important treballar de manera confortable i per tant reduir molt la reverberació.  Això s’ha aconseguit utilitzant materials molt absorbents acústicament, com llosetes de moqueta en els terres (en combinació de llosetes viníliques) i plaques de fibra en els falsos sostres.

El color i la continuïtat es dona amb el disseny del paviment, que combina llosetes de moqueta reutilitzables i llosetes viníliques.

Les  divisòries de pladur pintades amb pintura veleda i les mampares de vidre complementen els recursos docents.