Reforma interior de secundària
SEK International School Catalunya

Any 2017 i 2018

Reforma realitzada en dues fases dins un Projecte de transformació i millora dels espais i aules de secundària.Es tracta d’adequar els espais a les necessitats docents i millorar l’acústica general per poder treballar transversalment.  L’aprofitament de tots els espais i la utilització simultània requereix un bon aïllament acústic.

Així que s’aprofiten el terres i sostres per obtenir un bon comportament.  S’utilitza la moqueta en format llosetes de 50x50cm reutilitzables per amortir en gran part l’impacte del so i es complementa amb la col·locació d’un fals sostre de plaques de fibra acústiques.

Es realitza un trasdossat de compacte de fusta en les zones d’ús comú i passadissos per major durabilitat dels revestiments de parets, així com aportació estètica i de disseny del conjunt.

El mobiliari utilitzat ofereix diferents possibilitats de treball com la flexibilitat i polivalència dels espais.