Reforma local Triodos Bank 
Edifici la Casa de les Punxes – Barcelona

Any 2010 – Ampliació any 2012

Reforma interior i ampliació dels locals de la planta baixa de l’edifici catalogat de la Casa de les Punxes de l’arquitecte Josep Puig i Cadafalch.Lleugera intervenció interior a fi de conservar el caràcter original de l’espai i adaptar-lo a les noves necessitats de l’activitat. Combinació de les parets de maó, arc de pedra i pilars de ferro originals, amb mampares d’acer i vidre transparent, envans de guix laminat i terres vinílics continus.