Reforma pati FEDAC Manresa

Any 2019

Transformació i millora de l’espai exterior.

L’actuació consisteix en generar diferent espais en el pati de joc i aprenentatge que combinen diferents textures i acabats i eliminen les barreres arquitectòniques existents. S’aprofiten els desnivells per aconseguir grades i talussos verds que ofereixen alternatives d’esbarjo als infants.

 

  • Proposta
    Proposta