Reforma del vestíbul, zona del porxo d’accés i zona d’administració IES el Til.ler

Any 2017

Es tracta d’una actuació de reforma del vestíbul, zona del porxo d’accés i zona d’administració de la planta baixa .La necessitat principal de l’escola és la construcció d’un accés digne, ample, transparent i lluminós, en relació a l’edifici i a l’ús que s’hi realitza.  S’utilitza la mateixa zona d’accés, però es realitza un vestíbul interior, actualment inexistent, i es redueix la superfície de porxo cobert exterior.  El nou vestíbul permet connectar per l’interior de l’edifici totes les estances de l’escola sense la necessitat de sortir a l’exterior.  Els espais de direcció i administració estaran relacionats amb el vestíbul d’entrada i la nova recepció.

La nova distribució a realitzar serà a base de mampares de vidre, envans de guix laminat i paviments flexibles tipus PVC i vinil a fi d’aconseguir aquest canvi d’imatge que es pretén aconseguir.

Els tancaments de la zona que s’ocupa del porxo cobert exterior seran a base de mampares de vidre transparent.