Habitatge unifamiliar entremitgeres – Caldes de Montbui

Any 2017

Habitatge unifamiliar entremitgeres de planta baixa i planta pis, de forma quadrada i coberta plana.
Situat en un carrer molt transitat, es realitza una doble pell en façana que genera un pati previ a l’accés a l’habitatge i una barrera important davant el soroll. Així s’aconsegueix crear un clima acollidor i tranquil a l’entrada de l’habitatge al mateix temps que s’aprofita l’espai per l’aparcament del cotxe i col•locació d’un jardí.
L’habitatge disposa de grans obertures en façana i un revestiment continu de color blanc i la façana exterior, totalment diferent, és d’obra vista manual amb un joc en la composició de les obertures.
L’interior de l’habitatge és molt obert, hi ha flexibilitat a la distribució de les habitacions superiors i disposa d’un doble espai central que facilita la comunicació.
Les estances principals estan orientades a sud aprofitant la bona orientació i vistes, on l’habitatge disposa d’un jardí i terrassa de grans dimensions.