Reforma habitatge entremitgeres C/Santa Eulàlia
Caldes de Montbui

Any 2014

Reforma d’un habitatge entremitgeres de planta baixa i planta pis. Destaca  l’essència de l’habitatge existent entre conceptes de modernitat. Linealitat , continuïtat i espais més diàfans i accessibles amb relació directa interior-exterior.