Habitatge unifamiliar aïllat Passive House
Sant Feliu de Codines

en construcció

Es tracta d’un habitatge eficient energèticament, construït a partir d’una estructura de fusta sobre una base soterrada de formigó.El sistema constructiu de la planta soterrani serà a base de murs de formigó i sostre unidireccional de formigó. La planta superior serà amb estructura de muntants i bigues de fusta i sostre panelat de fusta.

Els tancaments de façana són de panells de fusta revestits amb aïllament i monocapa de fibres de resines (sistema sate). Les obertures amb tancament d’alumini amb ruptura de pont tèrmic. Les cobertes no són transitables (puntualment per manteniment de les instal•lacions), i són semi -planes enjardinades. Les aigües pluvials es recolliran per un canaló (a un dels costats de la coberta) i baixant exterior a l’edificació.

La distribució de l’habitatge és en dues plantes, la planta soterrani amb l’aparcament, escala i cambra d’instal•lacions i la planta baixa amb la resta de les estances, menjador i cuina, habitacions, banys i safareig.