Habitatge unifamiliar aïllat Passatge Montserrat Caldes de Montbui

En construcció

Habitatge de planta soterrani i dues plantes pis, composat per la macla de diferents volums, de forma cúbica, que s’implanten a la topografia del solar.

L’habitatge mira cap al sud on hi ha les vistes  més obertes i la millor orientació.   Les façanes varien i s’adapten a l’entorn i distribució interior.  Façanes ventilades que combinen  peces de frontek de color blanc i panells de trespa imitació fusta, amb un estudi detallat de l’especejament i els buits de les obertures.

Es potencia la transparència, relació interior i exterior en les façanes que donen a la terrassa i jardí de la planta baixa.

Qualsevol racó de l’habitatge té personalitat i desprèn la il·lusió i el seguiment d’una obra executada amb paciència i estima.