Habitatge unifamiliar aïllat C/Manolo Hugué
Caldes de Montbui

en construcció

Habitatge unifamiliar es resol en tres plantes, la planta soterrani amb l’aparcament, la planta baixa amb les estances d’ús de dia en relació al jardí exterior i dues habitacions dobles, una amb bany inclòs, i la planta primera on es disposen les habitacions i bany corresponent.

La comunicació interior de l’habitatge es realitza a través d’escales de dos trams o mitjançant un elevador que enllaça les tres plantes.

L’accés exterior es realitza per dos carrers, l’accés peatonal des  del carrer Manolo Hugué i l’accés rodat a través de la cantonada amb l’avinguda Fontcuberta.   L’accés peatonal és directament a la planta baixa on s’accedeix al rebedor d’entrada i l’accés rodat a la planta soterrani mitjançant una rampa.

Els tancaments de façana són petris, amb façana ventilada majoritàriament i les obertures amb tancament d’alumini amb ruptura de pont tèrmic.  La coberta és plana, invertida, amb acabat de graves.

L’habitatge disposarà de geotèrmia com a font energètica per la calefacció de terra radiant que donara confort.