Habitatge unifamiliar aïllat Cabrils

Any 2.006 – Obra 2.007

L’habitatge es situa en un solar de forma trapezoidal, amb una pendent ascendent bastant elevada.

L’habitatge s’encasta al terreny i s’assenta en cadascun dels nivells existents donant sortida a l’exterior mitjançant les diferents plantes soterrani, baixa i intermitja.

Es tracta de la macla de diferents volums molt geomètrics, tipus cubs, amb una imatge moderna i integrada en el paisatge.