Reforma interior d’àgora, recepció i aules
FEDAC SANT NARCÍS

Any 2006

Projecte i direcció d’obra per a la remodelació interior de la zona de l’àgora, la recepció i aules amb obertura de nous espais i substitució dels revestiments i acabats interiors, a fi d’aconseguir una millora en les condicions d’ús dels espais. Es pretén que l’actuació aporti una major obertura i transparència i una millora dels acabats interiors més adaptats a les noves exigències d’ús i noves metodologies i normatives actuals.

Es col·locarà paviment vinílic per donar continuïtat entre els espais i es diferenciaran zones de les aules amb moqueta per generar diferents racons de treball.