Reforma interior de les aules d’infantil
FEDAC PONT MAJOR – Girona

Any 2017

Projecte i direcció d’obra per a la remodelació interior de la zona d’infantil de la planta baixa amb obertura de nous espais i substitució dels revestiments i acabats interiors, a fi d’aconseguir una millora en les condicions d’ús dels espais interiors.Es pretén que l’actuació aporti una millora de les circulacions interiors, una major obertura i transparència i una millora dels acabats interiors més adaptats a les noves exigències d’ús i noves metodologies i normatives actuals.

S’enderrocaran alguns dels envans interiors i s’ampliaran algunes obertures existents, les divisòries amb els espais comuns seran les parets existents combinades amb mampares de vidre que donaran transparència i obriran les aules a la resta de l’escola.

Es col·locarà paviment vinílic per donar continuïtat entre els espais i es diferenciaran zones de les aules amb moqueta per generar diferents racons de treball.