Reforma interior de planta baixa FEDAC Manresa

Any 2017

L’actuació consisteix en la reforma interior de part de la planta baixa i  l’obertura d’un nou accés i la recuperació de tres finestres en planta baixa en la façana del carrer Nou de Valldaura.L’actuació pretén una transformació dels espais a fi de recuperar una part de l’escola actualment amb poc ús i generar un nou accés a nivell del carrer, més obert i amb una distribució dels espais d’administració i atenció a les famílies més eficient.  S’aprofita la reforma per millorar els espais d’infantil, substituir els materials de revestiment i instal·lacions de les aules de la planta baixa i transformar el menjador escolar existent.  Es realitzaran també uns nous lavabos pel pati en substitució dels existents molt degradats.

Els nous espais incorporaran nous materials de revestiment en relació a les noves metodologies aplicades en el procés d’ensenyament i aprenentatge i per dotar de tots els recursos possibles als professors.

Els paviments seran majoritàriament vinílics amb zones diferenciades a l’interior de l’aula amb moquetes de llosetes de colors.  Les divisòries seran amb mampares d’alumini i vidre laminat transparent segons la polivalència dels espais.