Reforma interior de l’edifici de primària Col·legi Santa Dorotea  Salesianes de Sarrià – Barcelona

Any 2018

Es realitza un reforma interior integral de l’edifici d’aules de primària amb la finalitat de millorar l’accessibilitat i comunicació interior dels espais i aprofitar al mateix temps per adaptar aquests a les noves necessitats educatives amb espais polivalents, flexibles i transparents que generin ambients que estimulin els sentits, l’experimentació, la creativitat i que fomentin l’aprenentatge actiu, participatiu i dinàmic.

Revestiments interiors:

Es combinen diferents tipus de materials per aportar solucions en funció de la zona, s’utilitza el paviment per donar continuïtat entre espais, aportar un punt de color i calidesa, i millorar l’acústica en la planta superior.  Les llosetes de moqueta redueixen la reverberació i milloren les condicions acústiques de l’espai.

El revestiment de les parets permet la interacció, ja que la majoria dels tancaments interiors aporten algun element que complementa els recursos de l’aula.

S’ha optat per aquest sistema de divisòries entre aules per connectar dues aules amb un sistema pràctic i àgil.

La transformació de l’espai millora les condicions de treball interior i dona compliment a les normatives d’Ensenyament i CTE.