Reforma del local de  planta baixa i rehabilitació de les façanes de l’edifici – Sant Feliu de Codines

Any 2017

Reforma i canvi d’ús de la planta baixa i rehabilitació de les façanes d’un edifici aïllat de planta baixa i dues plantes pis.

Reforma integral de la planta baixa per l’obertura d’una clínica dental.  La nova distribució s’adapta a la tipologia existent.  Es combina el sistema constructiu tradicional de l’edifici amb les noves divisòries d’envans de guix laminat i mampares de vidre.

Rehabilitació de les façanes per recuperar la imatge inicial i reparar els revestiments exteriors  malmesos.